Every rose has its thorn

En bieffekt med att ha en fysisk bok till försäljning igen efter ett långt uppehåll är att jag faller tillbaka i (det dåliga / mänskliga / tidsödande / egofixerade / spännande / omvärldsbevakande / analyserande / ångestframkallande / odrägliga - välj själv) beteendet att googla och kolla Adlibrislistor som jag hade när boken var alldeles …

Sometimes they come back

Vad händer med en bok när förlaget inte längre finns kvar? Det finns svar på den frågan som inte är särskilt roliga. Dränkt försvann, e-boken plockades bort från internetbokhandlarna, den inbundna boken togs i förvar och fördes i bojor till en mörk hylla långt ner i hemskhetens hyllsystem bortom bokdistributionens mörkaste korridor. Kvar fanns bara …