Every rose has its thorn

En bieffekt med att ha en fysisk bok till försäljning igen efter ett långt uppehåll är att jag faller tillbaka i (det dåliga / mänskliga / tidsödande / egofixerade / spännande / omvärldsbevakande / analyserande / ångestframkallande / odrägliga - välj själv) beteendet att googla och kolla Adlibrislistor som jag hade när boken var alldeles …

Annons