Från enstaka tv-avsnitt till hel säsong

Jag har klarat av den stora examinationen från utbildningen i att skriva tv-avnsitt vid SKH. Nu återstår omskrivning efter feedback och en sista, avslutande examinationsdel. Med det kan jag kalla mig utbildad tv-avsnittsförfattare. Det har varit så roligt att skriva i någon annans värld, med någon annans karaktärer, och det vill jag gärna göra mer …

Annons